DAPhNE PROJEKT

DAPhNE projekt ima za cilj uspostaviti usklađen razvoj luka na rijeci Dunav koje će biti ekološki prihvatljivi, lako pristupačni multimodalni prometni centri svoje regije te na taj način formirati luke na Dunavu kao gospodarske centre koji će biti katalizatori i pokretači gospodarskog razvitka i kreatori novih radnih mjesta. Projekt DAPhNE će uspostaviti dobro upravljanu i kontinuiranu platformu koja će ispraviti najnužnije nedostatke s pomoću uputa, preporuka i konkretnih pilot aktivnosti utemeljenih na najboljim praktičnim rješenjima koja će voditi ka sveobuhvatnoj razvojnoj strategiji i akcijskom planu. S rješenjima elaboriranim od strane projektnog konzorcija, kao mogućim razvojnim planom, biti će upoznato više od…

Energy Barge – Stvaranje sinergije obnovljivih izvora energije i logistike

Dunavska regija nudi ogroman potencijal zelene energije u biomasi. Glavni cilj projekta Energy Barge je iskoristiti taj potencijal na održiv način, uzimajući u obzir Direktivu 2009/28/EC o obnovljivim izvorima energije, s ciljem da se poveća energetska sigurnost i učinkovitost podunavskih zemalja. Projekt će okupiti ključne dionike u cijelom lancu, kompanije koje se bave proizvodnjom biomase, dunavske luke kao i sve relevantne javne ustanove te kreatore politika. Jedinstvena karakteristika projekta Energy Barge je međusektorski pristup – sudjelovanje najmanje jednog partnera iz sektora proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i jednog iz sektora logistike na Dunavu iz svake države dunavske regije. Projektom će…

DANTE – Poboljšanje administrativnih procedura i procesa za unutarnju plovidbu na Dunavu

Naziv projekta DANTE – IMPROVING ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND PROCESSES FOR DANUBE ITW (Poboljšanje administrativnih procedura i procesa za unutarnju plovidbu na Dunavu) Podloga projekta Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u sklopu Transnacionalnog projekta Dunav i trajati će 30 mjeseci (siječanj 2017-lipanj 2019). Projektni konzorciji sastoji se od 16 projektnih partnera i 12 strateških pridruženih partnera iz 10 europskih država (GE, AT, SK, HU, HR, RS, RO, BG, UK, MD). Ukupni budžet projekta iznosi 1.982.786,00 EUR od čega je udio ERDF financiranja 1.650.134,75 EUR, a IPA financiranje iznosi 35.233,35 EUR. Opis projekta DANTE projekt ima za cilj identificirati i…

Poziv za prethodno savjetovanje

POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA “MARINA” U VUKOVARU Opis premeta nabave , tehničke specifikacije, kriterije za kvalitatvni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora za izgranju komunalnog pristaništa “Marina” u Vukovaru možete preuzeti ovdje.

DBS Gateway Region

Naziv projekta: Regionalni i transportni razvoj regije Dunav-Crno more u smjeru stvaranja transnacionalnog koridora Program: INTERREG – Program transnacionalne suradnje Dunav, PA3. Učinkovitije povezana i energetski odgovorna Dunavska regija Ukupan budžet: 2.178.449,30 € Projektni partneri: Konzorcij se sastoji od 10 financijskih partnera i 20 pridruženih partnera na području koje  pripada dunavskoj regiji. Pokriva 7 od 9 Eu dunavskih zemalja (Austria, Bugarska, Hrvatska, Njemačka-Bavarska, Mađarska, Rumunjska i Slovačka) i 3 od 5 zemalja koje nisu u sastavu Eu (Republika Moldavija, Srbija i Ukrajina-Odessa). Sažetak projekta: Cilj projekta je povezati sve ključne dionike u kvalitetnu suradnju na potpori povećanja atraktivnosti prijevoza roba riječnim i morskim putem…

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this