Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Projektiranje nove vertikalne obale u luci Vukovar

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi

12.583.882,50 HRK

EU bespovratna sredstva

10.696.297,50 HRK

Početak provedbe

01.08.2020.

Završetak provedbe

31.03.2024.

Opis projekta

Projekt je dio šireg projekta razvoja riječne luke Vukovar na osnovnoj mreži, na Rajna-Dunav koridoru. Nadogradit će se obalna lučka infrastruktura i lučke veze s osnovnom željezničkom i cestovnom TEN-T mrežom. Glavni cilj projekta je priprema tehničke dokumentacije, uključujući lokacijsku i građevinske dozvole, cjelovitu studiju utjecaja na okoliš SUO i glavni projekt za izgradnju 300 metara nove vertikalne obale na dijelu na kojem obala nije izgrađena s pripadajućim kolosijecima te spojem na postojeću željezničku infrastrukturu.

Cilj projekta

Projektom bi se spriječilo štetno djelovanje visokih voda na lučkom području te bi se trenutno neiskorišteni prostor neposredno uz obalu stavio u funkciju luke čime bi se povećao kapacitet i konkurentnost luke Vukovar.

Obavijesti

  • 31.08.2023. – OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš izgradnja vertikalne obale na lučkom području Luke Vukovar na području Vukovarsko – srijemske županije