Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Putničko pristanište Ilok

Tehnički podaci
Pozicija putničkog pristaništa rkm 1298 + 680 desna obala Dunava
Namjena pristajanje putničkih plovila
Uređena obala u cjelosti
Vrsta obale kosa obala
Vrsta pontona plutajući objekt – čelik
Broj vezova 1 vez
Dozvoljeni broj plovila na vezu 3 plovila (plutajući objekt + 2 plovila)
Duljina plutajućeg objekta 57,22 m
Najveća širina plutajućeg objekta 7,93 m
Dodatne usluge na putničkom pristaništu – Opskrba vodom – Ospkrba strujom – Odvoz otpada