Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Putničko pristanište Batina

Tehnički podaci
Pozicija putničkog pristaništa rkm 1425 + 500 desna obala Dunava
Namjena pristajanje putničkih plovila
Uređena obala u cijelosti
Vrsta obale kosa obala
Vrsta pontona plutajući objekt – čelik
Broj vezova 1 vez
Dozvoljeni broj plovila na vezu 2 plovila (plutajući objekt + 1 plovila)
Duljina plutajućeg objekta 14,53 m
Najveća širina plutajućeg objekta 8,02 m
Dodatne usluge na putničkom pristaništu – Opskrba vodom – Opskrba strujom – Odvoz otpada