Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

O nama

Javna ustanova Lučka uprava Vukovar.

Osnivanje i pravni status

Lučka uprava Vukovar je Javna ustanova osnovana 2001. godine, čiji je osnivač Republika Hrvatska.
Prava i obveze osnivača obavlja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Dokumenti bitni za djelovanje Lučke uprave Vukovar su:

 1. Statut Lučke uprave Vukovar,
 2. Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 144/21),
 3. Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar (NN 21/2018),
 4. Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda (NN 32/2009),
 5. Uredba o pristaništima unutarnjih voda (NN 134/08),
 6. Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (NN 33/2023).


Tijela Lučke uprave

     • Upravno vijeće – upravlja Lučkom upravom, a čine ga predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana,
     • Ravnatelj – voditelj poslovanja Lučke uprave


Djelatnosti Lučke uprave Vukovar su:

 1. organizacija i nadzor pristajanja i manevriranja plovila u luci,
 2. kontrola lučkog prometa, ulazaka i izlazaka prijevoznih sredstava i tereta,
 3. održavanje zajedničkih lučkih građevina na lučkom području,
 4. održavanje reda u luci, visokog stupnja sigurnosti i zaštite okoliša u luci,
 5. izgradnja i modernizacija lučkih građevina u ime Republike Hrvatske,
 6. upravljanje nekretninama na lučkom području na kojima lučka uprava ima pravo građenja,
 7. upravljanje slobodnom zonom na lučkom području koja je osnovana odlukom Vlade Republike Hrvatske
 8. obavljanje stručnih poslova u svezi s davanjem Odobrenja,
 9. nadzor nad radom lučkih operatera i korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti, u skladu s preuzetim obvezama,
 10. marketing i promocija luke na transportnom tržištu,
 11. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
 12. izrada prijedloga planskih dokumenata za razvitak lučkog sustava na unutarnjim vodama,
 13. tehnička pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na području razvoja luka i pristaništa,
 14. drugi poslovi određeni zakonom