Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Dobrodošli

javna ustanova
Lučka uprava Vukovar

Upravljanje, izgradnja i korištenje luka otvorenih za javni promet lokalnog i međunarodnog značaja.

Glavne djelatnosti Lučke uprave su upravljanje i planiranje strateškog razvoja riječne luke Vukovar dok su gospodarske funkcije preuzeli brojni koncesionari u skladu s tranzicijom gospodarstva prema tržišnoj ekonomiji.

Putnička pristaništa

Lučka uprava Vukovar na svojim putničkim pristaništima u Vukovaru, Iloku, Aljmašu i Batini nudi usluge opskrbe putničkih plovila pitkom vodom i električnom energijom te omogućava prihvat otpada sa putničkih plovila.

Pokreni video

PROJEKTI KOJE TRENUTNO PROVODIMO

Javna ustanova Lučka uprava Vukovar trenutno je u fazi provedbe tri projekta istovremeno.

LUKA VUKOVAR - Lučko područje

KONCESIONARI I TERMINALI

Luka Vukovar d.o.o.
Vupik plus d.o.o.
Nautica Vukovar d.o.o.
Terminal za tekuće terete

Luka Vukovar d.o.o.

Vupik plus d.o.o.

Nautica Vukovar d.o.o.

Terminal za tekuće terete