Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Putničko pristanište Aljmaš

Tehnički podaci
Pozicija putničkog pristaništa rkm 1380 + 200 desna obala Dunava
Namjena pristajanje putničkih plovila
Uređena obala u cjelosti
Vrsta obale kosa obala
Vrsta pontona plutajući objekt – čelik
Broj vezova 1 vez
Dozvoljeni broj plovila na vezu 2 plovila (plutajući objekt + 1 plovilo)
Duljina plutajućeg objekta 14,53 m
Najveća širina plutajućeg objekta 8,02 m
Dodatne usluge na putničkom pristaništu Opskrba vodom Ospkrba strujom Odvoz otpada