Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Natječaji

  1. 14.09.2015.
    Poziv na dostavu ponuda – Zaštita-ličenje metalnih površina pontona i vodilica pristupnog mosta u pristaništu Aljmaš i vodilica pristupnog mosta u Batini.