Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

DIONYSUS

Integriranje Dunavske regije u pametane i održive multimodalne i intermodalne transportne lance

Dunav i njegove plovne pritoke nude značajan kapacitet za teretni i putničke tokove. Sektor vodenog prometa doprinosi održivom prometnom sustavu i regionalnom rastu. Osim boljih uvjeta na plovnom putu, potrebna je modernija, energetski učinkovita flota, bolje upravljanje prometnim sustavom kroz sveobuhvatno planiranje infrastrukture i investicijska rješenja. Potrebe za ulaganjem odnose se na lučku infrastrukturu i nadgradnju, te multimodalne veze s lučkim zaleđima.

Projekt će se usredotočiti na rješavanje glavnih regionalnih izazova u upravljanju infrastrukturom i planiranju, ističući ključne akcije potrebne za potporu dunavskom prometu i planiranju lučke infrastrukture. Razvoj projekta je temelje na rezultatima projekta DAPhNE, a isti se tiče razvoja lučke infrastrukture i suradnje između mreže dunavskih luka.

DIONYSUS-ovi rezultati poslužit će za razradu politika razvoja prometnog koridora pomoću izvješća i preporuka, kao i analiza trenutnog stanja. Pružit će okvir za utvrđivanje nedostataka u željezničkoj i cestovnoj infrastrukturi za pristup dunavskim lukama i konsolidiranje investicijskih potreba na temelju analiza tržišta. Usklađivanje planiranja luka s prometnom infrastrukturom i planovima regionalnog ekonomskog razvoja pružit će preporuke za njihove prilagodbe u skladu sa sektorskim prioritetima. Izradit će se ciljane i specifične studije za usluge linijskih kontejnera i poljoprivredne proizvode. Također, razradit će se Master plan infrastrukture za industriju riječnih krstarenja.

Osnovni rezultati sastojat će se od planova razvoja luka i operativnih i poslovnih modela koji podržavaju odluke o kvaliteti, održivom razvoju i ulaganju. Svi rezultati projekta osigurat će usklađenost sa specifičnim ciljevima prometne politike EU-a, TEN-T-a i kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. i dalje, uključujući sljedeći Višegodišnji financijski okvir (2021. – 2027.), čineći DIONYS ključnim instrumentom za doprinos provedbi EUSDR-a.

Datum početka provedbe projekta : 01.07.2020
Datum završetka provedbe projekta : 31.12.2022

Proračun u eurima:
Ukupno: 3.603.511,25
ERDF doprinos: 2.261.133,69
IPA doprinos: 223730,59
Doprinos ENI-a: 578.120,21

Prioritetna os: Bolje povezana i energetski odgovorna Dunavska regija

Specifični cilj: Podržati ekološki prihvatljive i sigurne prometne sustave i uravnoteženu dostupnost urbanih i ruralnih područja

Bilten projekta:

Bilten br.1 http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/5794
Bilten br.2 http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/6548

Novosti o projektu :

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dionysus/news
DIONYSUS – DANUBE PORTS DAY 2021