Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

DIONYSUS – DANUBE PORTS DAY 2021

U okviru projekta DIONYSUS, godišnji događaj Danube Ports Day 2021 ima za cilj nastaviti dobro uhodanu praksu u sklopu projekta DAPHNE održavanjem događaja posvećenog lučkim poslovima koji daju uvid u zakonodavne okvire i konkretne primjere razvojnih radova i projekata, te pokretanje budućih ključnih radnji koje imaju za cilj da luke u dunavskoj regiji postave kao idealne lokacije za pokretanje poslovanja koja se oslanjaju na infrastrukturu u unutarnjoj plovidbi.

Danube Ports Day 2021 organizira Lučka uprava Vukovar u bliskoj suradnji s Pro Danube Management, a sami događaj omogućit će konstruktivnu raspravu o mogućnostima razvoja luka kroz  teme kao što su (a) (urbana) mobilnost, (b) elektrifikacija i (c) lučka logistika.

Datum i vrijeme događaja: 23.11.2021.g. 10:00 – 12:30 (CET)

Lokacija događaja: online na temelju prethodne prijave Link za registraciju : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c15c95d9-49c0-b0cb-6f41-31d04cedcaa6

Podijeli ovo: