Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Izjava o pristupačnosti

Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.luv.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • Mogućnost opažanja

Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

  • Operabilnost

Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama. 

Područja između header i footera stranice nisu dovoljno odvjena kako bi se naglasio kraj odnosno početak tijela stranice između headera / tijela / footera.

Na stranici je omogućeno pretraživanje ali nije omogućena pretraga bez pritiska tipke enter.

Stranicom nije u mogućnosti u potpunosti navigirati tipkom TAB.

  • Razumljivost

Poveznice prema vanjskim stranicama nisu dovoljno istaknute te bi ih trebalo dodatno istaknuti dodavanjem oznaka.

  • Stabilnost

U internetskim preglednicima, sadržaj stranice čitačima ekrana uvijek izgleda isto, ali u drugim preglednicima sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Podizanje razine pristupačnosti

JU LUV će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri u dogovoru sa vanjskim suradnicima.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 27. kolovoza, 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. 

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti nisu provele osobe s različitim vrstama invaliditeta.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost JU LUV mrežnog sjedišta korisnici mogu uputiti

  • e-poštom: djuro.bicanic@port-authority-vukovar.hr
  • telefonom: +385 32 450 263
  • poštom: Parobrodarska 5, 32 000 Vukovar

 

JU LUV je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 32 450 263 ili putem elektroničke pošte: djuro.bicanic@port-authority-vukovar.hr