Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Luka Vukovar

Geografski položaj

Luka Vukovar je smještena na 1335 km nizvodnog toka rijeke Dunav, na desnoj obali rijeke. Luka se prostire u pravcu istok – zapad u dužini cca 850m i širini 45m. Povoljan položaj luke u odnosu na maticu rijeke Dunav omogućava normalan rad tijekom cijele godine bez obzira na vodostaj rijeke tako da i pri najnižem vodostaju rijeke Dunav luka može normalno raditi.

Prekrcajni kapaciteti i vrste tereta – za vrijeme srpske okupacije (do 1997.g.) cjelokupna oprema luke i dizalice su otuđene, dok su građevinski objekti i infrastruktura zapušteni ili uništeni

Nakon uspostave mirne reintegracije (1997/1998 g.) donacijom Vlade Kraljevine Belgije kupljene su dvije polovne portalne dizalice nosivosti 5/6 t proizvedene 1977. i 1987. g.. Iz sredstava državnog proračuna kupljena je mobilna dizalica nosivosti 60 t za pretovar kontejnera i teških tereta te ostala pripadajuća oprema: dizel lokomotiva, brod, viličari, grabilice, C kuke.

Izvršen je popravak zatvorenog skladišnog prostora površine 2500 m2.

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza financiralo je tijekom 1999. g. nabavku lučko portalne dizalice Mannesman Dematic HMK 170, kapaciteta 63 t.
Ova dizalica je specifična po tome što omogućava pretovar kako generalnih i rasutih tereta, tako i svih vrsta kontejnera.

Tijekom 2001.g. izgrađena je vertikalna obala dužine 55 m što omogućuje pretovar robe i pri najnižem vodostaju.
Tijekom 2007. godine u luci Vukovar je puštena u rad lučka portalna dizalica nazivne nosivosti 160/250 kN i maksimalnog dohvata 33/27m.

Lučke djelatnosti ( prema čl. 15. Zakona o lukama unutarnjih voda)

  1. privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih čamaca i plovnih objekata,
  2. ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj robe,
  3. skladištenje i prenošenje robe i drugih materijala,
  4. ukrcaj i iskrcaj putnika,
  5. ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj gospodarskoj, prometnoj ili tehnološkoj vezi (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, peljarenje i tegljenje, servisi lučke mehanizacije, lučko-agencijski poslovi i špediterski poslovi, trgovina, parkiranje vozila, poslovi kontrole kakvoće i količine robe i dr.).