Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Plan nabave

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 01. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te su javno dostupni na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/