Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Politika kvalitete i okoliša

Lučka uprava Vukovar opredjeljuje se za sljedeću politiku kvalitete i okoliša:

Usmjerenost na potrebe korisnika i zadovoljstvo korisnika  izvršenim poslom su najvažnije vrijednosti prema kojima LU VUKOVAR mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
  • pribavljati najsuvremenije informatičke i komunikacijske resurse te ostalu opremu, infrastrukturu i okruženje za ugodan rad
  • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima
  • nuditi korisnicima optimalna i cjelovita rješenja
  • realizirati rješenja koja u cijelosti podržavaju zahtjeve i potrebe korisnika usluga
  • primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom i okolišem temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 i ISO 14001 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva
  • preventivnim aktivnostima smanjivati mogućnost iznenadnog onečišćenja rijeke
  • usklađivati se sa primjenjivim zakonskim propisima iz zaštite okoliša
  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete i okoliša,
  • s politikom okoliša upoznate su i organizacije koje rade s Lučkom upravom.
 

Svaki djelatnik ustanove mora biti upoznat s politikom kvalitete i okoliša, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.