Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Poziv za prethodno savjetovanje

  • 01.08.2017
    POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA “MARINA” U VUKOVARU
    – Opis premeta nabave , tehničke specifikacije, kriterije za kvalitatvni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora za izgranju komunalnog pristaništa “Marina” u Vukovaru možete preuzeti ovdje.
  • 07.08.2017
    Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabava Izgradnja komunalnog pristaništa “Marina” u Vukovaru, evidencijski broj nabave:
    III/1/2017  možete preuzeti ovdje.