Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Registar ugovora o javnoj nabavi i obavjesti o nepostojanju sukoba interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi i obavijesti o nepostojanju sukoba interesa.

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 01. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te su javno dostupni na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora

Jednostavna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima se ne smiju sklapati ugovori o javnoj nabavi