Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o privremenoj obustavi rada putničkih pristaništa u Vukovaru, Iloku, Batini u Aljmašu

Cijeli dokument Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o privremenoj obustavi rada putničkih pristaništa u Vukovaru, Iloku, Batini u Aljmašu pogledajte ovdje.

Podijeli ovo: