Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

DAPhNE PROJEKT

DAPhNE projekt ima za cilj uspostaviti usklađen razvoj luka na rijeci Dunav koje će biti ekološki prihvatljivi, lako pristupačni multimodalni prometni centri svoje regije te na taj način formirati luke na Dunavu kao gospodarske centre koji će biti katalizatori i pokretači gospodarskog razvitka i kreatori novih radnih mjesta. Projekt DAPhNE će uspostaviti dobro upravljanu i kontinuiranu platformu koja će ispraviti najnužnije nedostatke s pomoću uputa, preporuka i konkretnih pilot aktivnosti utemeljenih na najboljim praktičnim rješenjima koja će voditi ka sveobuhvatnoj razvojnoj strategiji i akcijskom planu. S rješenjima elaboriranim od strane projektnog konzorcija, kao mogućim razvojnim planom, biti će upoznato više od 60 luka na Dunavu. Poboljšana koordinacija i međunarodna integracija koja će se ostvariti putem pilot aktivnosti i alata razvijenih od strane javnih i privatnih članova zajednice luka voditi će ka zajedničkim rješenjima kao i revidiranju i usklađivanju legislative, administrativnih procesa i upravljanja lukama diljem cijele dunavske regije.

Podloga projekta
„DAPhNE – Mreža dunavskih luka“ projekt je sufinanciran od strane Europske unije (ERDF, IPA) u sklopu Transnacionalnog projekta Dunav i trajati će 30 mjeseci (siječanj 2017-lipanj 2019). Projekt će implementirati međunarodni konzorcij koji se sastoji od 16 institucija te 7 pridruženih strateških partnera (javne institucije, konzultantske kuće, sveučilišta i nevladine organizacije) iz 9 europskih država (AT, SK, HU, HR, RS, RO, BG, UK, MD). Cjelokupni projektni budžet iznosi 2.985.406,15 EUR, od čega je je udio ERDF financiranja 2.415.219,42 EUR a IPA financiranje iznosi 122.375,77 EUR.

Više informacija dostupno je na: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/daphne

Newsletter #1 of @Interreg_Danube project @DAPhNE is out!
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/455

Newsletter #2 of @Interreg_Danube project @DAPhNE is out!
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/1170

Podijeli ovo: