Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

U postupku javnog natječaja za zakup poslovnog prostora odabire se ponuda ponuditelja SGS Adriatica, iz Zagreba, Karlovačka cesta 4; 0IB:69359376226, obzirom da ispunjava sve uvjete istog.
Odluku pogledajte ovdje.

Podijeli ovo: