Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Energy Barge – Stvaranje sinergije obnovljivih izvora energije i logistike

Dunavska regija nudi ogroman potencijal zelene energije u biomasi. Glavni cilj projekta Energy Barge je iskoristiti taj potencijal na održiv način, uzimajući u obzir Direktivu 2009/28/EC o obnovljivim izvorima energije, s ciljem da se poveća energetska sigurnost i učinkovitost podunavskih zemalja. Projekt će okupiti ključne dionike u cijelom lancu, kompanije koje se bave proizvodnjom biomase, dunavske luke kao i sve relevantne javne ustanove te kreatore politika. Jedinstvena karakteristika projekta Energy Barge je međusektorski pristup – sudjelovanje najmanje jednog partnera iz sektora proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i jednog iz sektora logistike na Dunavu iz svake države dunavske regije. Projektom će se kreirati vrijednosni lanci, pojednostaviti tržište biomase, podržati bolje povezivanje transportnog sustava za ekološki prihvatljivom logistikom te osigurati praktična rješenja i smjernice politika. Glavni outputi projekta biti će isporučiti transnacionalni alat prijenosa znanja, organizirati događanja na temu dostupnosti i vrijednosti biomase, organizirati poslovne radionice, stvoriti inovativnu platformu na temu logistike uz rijeku Dunav, pripremiti Pre-Feasibility studije, provesti pilot aktivnosti i investicije u lukama unutarnje plovidbe.

„Energy Barge – Stvaranje sinergije obnovljivih izvora  energije i logistike“  projekt je sufinanciran od strane Europske unije (ERDF,IPA) u sklopu Transnacionalnog programa Dunav s trajanjem od 30 mjeseci (siječanj 2017.- lipanj 2019.) Projekt će provesti međunarodni konzorcij  sastavljen od 14 institucija te 8 pridružebih strateških partnera ( javne institucije, konzultantske kuće, sveučilišta i nevladine organizacije ) iz 8 europskih država ( DE, AT, SK, HU, HR, BG, RO, IT). Ukupni budžet projekta iznosi 2.323.519,65 € od čega je udio ERDF financiranja 1.974.991,67 €.

Više informacija dostupno je na:http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/energy-barge

Newsletter #1 of @Interreg_Danube project @Energy_Barge is out!
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/637

Newsletter #2 of @Interreg_Danube project @Energy_Barge is out!
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/1074

Newsletter #3 of @Interreg_Danube project @Energy_Barge is out!
www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/1139

Newsletter #4 of @Interreg_Danube project @Energy_Barge is out!
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/1263

Newsletter #6 of @Interreg_Danube project @Energy_Barge is out!
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/1714

Podijeli ovo: