Programi rada, financijski planovi i izvješća

Godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave Vukovar za 2020. godinu pogledajte ovdje.

Godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave Vukovar za 2019. godinu pogledajte ovdje.

Operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2019. godinu pogledajte ovdje.

Operativni program održavanje lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2019. godinu pogledajte ovdje.

Godišnji operativni program građenja i modernizaciie te održavanja lučkih građevina u pristaništima od gospodarskog značaja za  Osječko-baranjsku županiju za 2019. godinu pogledajte ovdje.

Godišnji operativni program građenja i modernizaciie te održavanja lučkih građevina u pristaništima od gospodarskog značaja za  Vukovarsko-srijemsku županiju za 2019. godinu pogledajte ovdje.

Izmjenjeni i dopunjeni godišnji i financijski plan rada Lučke uprave Vukovar za 2019. godinu pogledajte ovdje.

Izmjenjeni operativni program održavanja lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2019. godinu pogledajte ovdje.

Izmjenjeni i dopunjeni operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2019. godinu pogledajte ovdje.

Drugi dopunjeni godišnji i financijski plan rada Lučke uprave Vukovar za 2019. godinu pogledajte ovdje.

Drugi dopunjeni operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2019. godinu pogledajte ovdje.

Drugi izmjenjeni operativni program održavanja lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2019. godinu pogledajte ovdje.

Treći izmjenjeni i dopunjeni godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave Vukovar za 2019. godinu pogledajte ovdje.

Četvrti izmjenjeni godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave Vukovar za 2019. godinu pogledajte ovdje.

Peti izmjenjeni godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave Vukovar za 2019. godinu pogledajte ovdje.

Poslovno izvješće o radu i financijsko izvješće Lučke uprave Vukovar za 2018. godinu pogledajte ovdje.

Izvješće o radu lučkih korisnika Lučke uprave Vukovar za 2018. godinu pogledajte ovdje

Izmjenjeni godišnji plan rada i financijski plan LUV  za 2017

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu možete pogledati ovdje

Izmjenjeni godišnji plan rada i financijski plan LUV za 2016

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete pogledati ovdje

Izvješća Lučke uprave Vukovar

Odluka o donaciji Humanitarnoj udruzi Duga Vukovar pogledajte ovdje.

Poslovno izvješće o radu i financijsko izvješće Lučke uprave Vukovar za razdoblje 01. – 09. mjeseca 2019. godine pogledajte ovdje.

Poslovno izvješće o radu i financijsko izvješće Lučke uprave Vukovar za 2019. godine pogledajte ovdje.

Izvješće o radu lučkih korisnika Lučke uprave Vukovar za 2019. godinu pogledajte ovdje.

Odluka o donaciji Humanitarnoj udruzi Duga Vukovar pogledajte ovdje.

Izmjenjeni godišnji plan rada i financijski plan LUV  za 2017 pogledajte ovdje.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu možete pogledati ovdje

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete pogledati ovdje

Izvješća neovisnog revizora

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
Skip to content