OBAVIJEST

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH, od 16. studenog 2021. godine, svi građani prilikom ulaska u poslovne prostore Lučke uprave Vukovar obvezni su predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o preboljenju odnosno testiranju. Lučka uprava Vukovar

DIONYSUS – DANUBE PORTS DAY 2021

U okviru projekta DIONYSUS, godišnji događaj Danube Ports Day 2021 ima za cilj nastaviti dobro uhodanu praksu u sklopu projekta DAPHNE održavanjem događaja posvećenog lučkim poslovima koji daju uvid u zakonodavne okvire i konkretne primjere razvojnih radova i projekata, te pokretanje budućih ključnih radnji koje imaju za cilj da luke u dunavskoj regiji postave kao idealne lokacije za pokretanje poslovanja koja se oslanjaju na infrastrukturu u unutarnjoj plovidbi. Danube Ports Day 2021 organizira Lučka uprava Vukovar u bliskoj suradnji s Pro Danube Management, a sami događaj omogućit će konstruktivnu raspravu o mogućnostima razvoja luka kroz  teme kao što su (a)…

Provedba ankete

Poštovani partneri,Poštovani brodari, Lučka Uprava Vukovar je uključena kao projektni partner u projekt „Preparing FAIRway 2 works in the Rhine-Danube corridor”-“Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav” koji se sufinancira sredstvima EU, a kojemu je glavni cilj unaprjeđenje infrastrukture privezišta za komercijalnu namjenu. Kao prvi korak ovim istraživanjem odredit će se zahtjevi sektora koji se odnose na dostupnost i kvalitetu usluga javnih privezišta. Temeljem rezultata istraživanja, projektni tim će provesti pripremne radnje za izgradnju i/ili unaprjeđenje javnih privezišta u državama dionicima projekta Austriji, Hrvatskoj i Srbiji tijekom sljedećih faza projekta. Poznato nam je da se svakodnevno susrećete s velikim brojem…

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
Skip to content