Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

Provedba ankete

Poštovani partneri,
Poštovani brodari,

Lučka Uprava Vukovar je uključena kao projektni partner u projekt „Preparing FAIRway 2 works in the Rhine-Danube corridor”-“Priprema FAIRway 2 radova na koridoru Rajna-Dunav” koji se sufinancira sredstvima EU, a kojemu je glavni cilj unaprjeđenje infrastrukture privezišta za komercijalnu namjenu.

Kao prvi korak ovim istraživanjem odredit će se zahtjevi sektora koji se odnose na dostupnost i kvalitetu usluga javnih privezišta.

Temeljem rezultata istraživanja, projektni tim će provesti pripremne radnje za izgradnju i/ili unaprjeđenje javnih privezišta u državama dionicima projekta Austriji, Hrvatskoj i Srbiji tijekom sljedećih faza projekta.

Poznato nam je da se svakodnevno susrećete s velikim brojem anketa iz različitih područja.

Isto tako, vaše iskustvo i znanja su ključna kako bi poduzeli prave mjere, dajući prioritet zahtjevima prijevozničkog sektora u kasnijim fazama planiranja i izgradnje. Iz tog razloga uzimajući u obzir prednosti i nedostatke, odlučili smo provesti ovu anketu budući da su nam povratne informacije iznimno važne.

Iznimno cijenimo vaše sudjelovanje! Molimo vas da slobodno proslijedite link ankete brodarima iz vaše baze kontakata.

U slučaju potrebe za bilo kakvim pojašnjenjima za vrijeme ili poslije popunjavanja ankete molimo vas da nas kontaktirate putem dolje navedenog kontakta.

Posebno cijenimo vaše dugogodišnje iskustvo i radujemo se prikupljenim povratnim informacijama.

Kako bi pristupili anketi kliknite na link:

Hrvatska verzija upitnika: https: //easy-feedback.de/javnih-privezista/1282699/o0N9j0

Engleska verzija upitnika: https://easy-feedback.de/mooring-places/1284825/39BMxP

Ukoliko ste zainteresirani, dodatne informacije možete pronaći u brošuri koje je dostupna na slijedećoj web adresi: www.preparingfairway2.org 

Srdačan pozdrav

Vjekoslav Šimunović
Lučka uprava Vukovar           
T: +385/32/450 263
M: +385/91/435 04 02
E: vjeko.simunovic@luv.hr
Deniza Staewa
Voditeljica projekta – Tim za razvoj prijevoza
T: +43 / 50/43 21 – 1616
M: +43 / 664/808 42 – 1616
E: deniza.staewa@viadonau.org
Podijeli ovo: