Paroborodarska 5, 32000 Vukovar, Hrvatska - EU

DANTE – Poboljšanje administrativnih procedura i procesa za unutarnju plovidbu na Dunavu

Naziv projekta

DANTE – IMPROVING ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND PROCESSES FOR DANUBE ITW (Poboljšanje administrativnih procedura i procesa za unutarnju plovidbu na Dunavu)

Podloga projekta

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u sklopu Transnacionalnog projekta Dunav i trajati će 30 mjeseci (siječanj 2017-lipanj 2019). Projektni konzorciji sastoji se od 16 projektnih partnera i 12 strateških pridruženih partnera iz 10 europskih država (GE, AT, SK, HU, HR, RS, RO, BG, UK, MD). Ukupni budžet projekta iznosi 1.982.786,00 EUR od čega je udio ERDF financiranja 1.650.134,75 EUR, a IPA financiranje iznosi 35.233,35 EUR.

Opis projekta
DANTE projekt ima za cilj identificirati i otkloniti administrativne zapreke u unutarnjoj plovidbi na rijeci Dunav i na njezinim pritokama. DANTE je nastao kao zajednička inicijativa privatnog sektora i nacionalnih javnih institucija zaduženih za administrativne procese i procedure. Uzimajući u obzir identificirane administrativne zapreke u prijevozu unutarnjim plovnih putova u sklopu projekta izraditi će se primjeri dobre prakse i smjernice za učinkovitije upravljanje administrativnim procesima u unutarnjoj plovidbi. Predložena rješenja biti će raspravljena sa nadležnim tijelima, kako u sklopu nacionalnih radionica, tako i u sklopu transnacionalnih radionica. Takav pristup problemu će doprinijeti bržem rješavanju i široj harmonizaciji procedura i procesa duž cijelog toka rijeke. Online sustav za praćenje  prikupljenih iskustava samih korisnika biti će ključni element za uspješnu provedbu projekta.
DANTE olakšava rad EUSDR PA1a i te je priznat od strane EC/DG MOVE u sklopu svojih nastojanja usmjerenih na smanjenje administrativnih zapreka u transportnom sektoru. DANTE u projekt aktivno uključuje i Dunavsku komisiju, te stoga služi kao platforma sa zajedničkim naporima Dunavske komisije i Europske komisije.
Projekt DANTE je usmjeren na pet tematskih područja gdje administrativne zapreke u velikoj mjeri utječu na učinkovitost poslovanja u prijevozu unutarnjim plovnim putovima. Tematska područja koja  obuhvaća projekt su :
1.       Granična policijska i carinska kontrola
2.        Plovidba – službe za kontrolu prometa
3.       Lučke uprave – administracija
4.       Službe nadležne za upravljanje plovnim putevima i kanalima
5.       Ostala nadležna tijela koja nameću administrativne zapreke (zdravstvena kontrola, upravljanje kriznim situacijama)
DANTE se također odnosi na širu inicijativu koja je nedavno pokrenuta od strane Pro Danube pod nazivom „Green Deal for Danube River Transport“ koja ima za cilj stvoriti poboljšani dugoročni politički okvir za prijevoz unutarnjim plovnim putovima, utemeljen na osnovi obveza dionika.

Više informacija dostupno je na: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dante

Newsletter #1 of @Interreg_Danube project @Dante is out!
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/488

Newsletter #2 of @Interreg_Danube project @Dante is out!
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/1073

Podijeli ovo: