Batina

PloviloPristanBrodarDanVrijeme dolaskaVrijeme odlaska
RIVER ADAGIOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEnedjelja18.03.2018, 08:0018.03.2018, 11:00
RIVER BEATRICEPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOponedjeljak16.04.2018, 15:3016.04.2018, 17:30
RIVER ADAGIOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEnedjelja01.04.2018, 15:0001.04.2018, 16:00
RIVER ADAGIOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota07.04.2018, 08:0007.04.2018, 11:00
RIVER CONCERTOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota13.04.2018, 08:0013.04.2018, 11:00
RIVER BEATRICEPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOpetak20.04.2018, 08:0020.04.2018, 10:00
RIVER ADAGIOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota21.04.2018, 15:0021.04.2018, 16:00
RIVER CONCERTOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota27.04.2018, 15:0027.04.2018, 16:00
SCENIC JADEPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOsubota28.04.2018, 17:0028.04.2018, 19:00
RIVER BEATRICEPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOponedjeljak30.04.2018, 17:0030.04.2018, 19:00
EMERALD DESTINYPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOnedjelja06.05.2018, 17:0006.05.2018, 19:00
RIVER ADAGIOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEčetvrtak17.05.2018, 08:0017.05.2018, 11:00
RIVER DUCHESSPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOsubota19.05.2018, 08:0019.05.2018, 10:00
EMERALD STARPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOpetak25.05.2018, 17:0025.05.2018, 19:00
RIVER DUCHESSPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOutorak29.05.2018, 15:3029.05.2018, 17:30
RIVER ADAGIOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEčetvrtak31.05.2018, 15:0031.05.2018, 16:00
RIVER BEATRICEPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOpetak01.06.2018, 08:0001.06.2018, 10:00
RIVER CONCERTOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota02.06.2018, 08:0002.06.2018, 11:00
RIVER BEATRICEPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOponedjeljak04.06.2018, 08:0004.06.2018, 20:00
EMERALD DAWNPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOčetvrtak07.06.2018, 17:0007.06.2018, 19:00
SCENIC JADEPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOsubota09.06.2018, 17:0009.06.2018, 19:00
THEODOR KORNERPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOponedjeljak10.06.2018, 07:0010.06.2018, 12:00
RIVER BEATRICEPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOponedjeljak11.06.2018, 15:3011.06.2018, 17:30
RIVER ARIAPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsrijeda13.06.2018, 08:0013.06.2018, 10:00
EMERALD SKYPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOsrijeda13.06.2018, 17:0013.06.2018, 19:00
RIVER CONCERTOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota16.06.2018, 15:0016.06.2018, 16:00
RIVER ARIAPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsrijeda27.06.2018, 15:0027.06.2018, 16:00
RIVER DUCHESSPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOponedjeljak02.07.2018, 08:0002.07.2018, 10:00
RIVER ADAGIOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEpetak06.07.2018, 08:0006.07.2018, 11:00
RIVER CONCERTOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota12.07.2018, 08:0012.07.2018, 11:00
RIVER DUCHESSPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOčetvrtak12.07.2018, 15:3012.07.2018, 17:30
NICKO VISIONPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOčetvrtak19.07.2018, 12:3019.07.2018, 14:00
RIVER ADAGIOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEpetak20.07.2018, 15:0020.07.2018, 16:00
RIVER CONCERTOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota26.07.2018, 15:0026.07.2018, 16:00
EMERALD SUNPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOčetvrtak26.07.2018, 17:0026.07.2018, 19:00
RIVER DUCHESSPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOpetak10.08.2018, 15:3010.08.2018, 17:30
THEODOR KORNERPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOponedjeljak12.08.2018, 07:0012.08.2018, 12:00
RIVER DUCHESSPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOsrijeda15.08.2018, 08:0015.08.2018, 10:00
NICKO VISIONPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOčetvrtak16.08.2018, 12:3016.08.2018, 14:00
RIVER BEATRICEPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOpetak24.08.2018, 08:0024.08.2018, 10:00
RIVER ADAGIOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota25.08.2018, 08:0025.08.2018, 11:00
RIVER DUCHESSPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOsubota25.08.2018, 15:3025.08.2018, 17:30
RIVER ARIAPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota01.09.2018, 08:0002.09.2018, 11:00
RIVER BEATRICEPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOponedjeljak03.09.2018, 15:3003.09.2018, 17:30
RIVER ADAGIOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota08.09.2018, 15:0008.09.2018, 16:00
NICKO VISIONPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOčetvrtak13.09.2018, 12:3013.09.2018, 14:00
RIVER ARIAPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota15.09.2018, 15:0015.09.2018, 16:00
EMERALD SKYPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOsrijeda19.09.2018, 17:0019.09.2018, 19:00
RIVER CONCERTOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota20.09.2018, 08:0020.09.2018, 11:00
RIVER DUCHESSPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOpetak28.09.2018, 08:0028.09.2018, 10:00
RIVER CONCERTOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota04.10.2018, 15:0004.10.2018, 16:00
RIVER BEATRICEPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOpetak05.10.2018, 08:0005.10.2018, 10:00
RIVER CONCERTOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota10.10.2018, 08:0010.10.2018, 11:00
EMERALD DAWNPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOnedjelja11.10.2018, 17:0011.10.2018, 19:00
EMERALD DESTINYPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOnedjelja14.10.2018, 17:0014.10.2018, 19:00
RIVER ADAGIOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEponedjeljak14.10.2018, 08:0014.10.2018, 11:00
RIVER BEATRICEPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOponedjeljak15.10.2018, 15:3015.10.2018, 17:30
RIVER CONCERTOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEsubota24.10.2018, 15:0024.10.2018, 16:00
NICKO VISIONPutničko pristanište BatinaPRVO PAROBRODSKO DRUSTVOčetvrtak25.10.2018, 12:3025.10.2018, 14:00
RIVER ADAGIOPutničko pristanište BatinaGRAND CIRCLE CRUISE LINEnedjelja28.10.2018, 15:0028.10.2018, 16:00
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this