Projektiranje nove vertikalne obale u luci Vukovar

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

12.583.882,50

EU bespovratna sredstva (HRK)

10.696.297,50

Početak provedbe projekta

01.08.2020.

Završetak provedbe projekta

31.03.2024.

Opis projekta
Projekt je dio šireg projekta razvoja riječne luke Vukovar na osnovnoj mreži, na Rajna-Dunav koridoru. Nadogradit će se obalna lučka infrastruktura i lučke veze s osnovnom željezničkom i cestovnom TEN-T mrežom.

Glavni cilj projekta je priprema tehničke dokumentacije, uključujući lokacijsku i građevinske dozvole, cjelovitu studiju utjecaja na okoliš SUO i glavni projekt za izgradnju 300 metara nove vertikalne obale na dijelu na kojem obala nije izgrađena s pripadajućim kolosijecima te spojem na postojeću željezničku infrastrukturu.

Cilj projekta
Projektom bi se spriječilo štetno djelovanje visokih voda na lučkom području te bi se trenutno neiskorišteni prostor neposredno uz obalu stavio u funkciju luke čime bi se povećao kapacitet i konkurentnost luke Vukovar.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
Skip to content